Vækstinitiativer drypper lidt her og der

Debatindlæg i Jyllands-Posten Aarhus den 14. maj 2015

»Det lyder da næsten helt borgerligt,« tænkte masser af danskere, da vi fik foræret vækstudspillet med de seks hovedområder. Og ja, det lød næsten borgerligt, men så holder ligheden også op.

Når vi sætter øjet om i nakken og læser lidt mellem linjerne, bliver vi klogere: Vi indser, at der højst bliver tale om drypvise reparationer på lang tids næsten systematisk ødelæggelse af vilkårene i landområderne.

Intentionerne er sikkert fine nok, men både evnerne og viljen til at skabe gode vilkår i provinsen mangler fuldstændig.

På overfladen lyder vækstudspillet altså meget godt, men indholdet er tyndt og upræcist. Forventeligt, men ærgerligt. Jeg mangler konkret økonomi og præcise instrumenter. Hvad er det helt nøjagtigt, yderområderne og landkommunerne kan forvente?

Både virksomheder, landbruget og iværksættere må stille store spørgsmålstegn, for det er alt, alt for ukonkret.

Det havde været på sin plads at flytte spaden over i den anden hånd og tage fat på den overordnede struktur i Danmark. Vi har behov for en decentral struktur, hvor København får mindre geografisk patent på placeringen af statslige arbejdspladser. Flyt ud og sæt i gang.

Den nuværende regering har vist en eklatant mangel på handlekraft i forhold til alt, hvad der sker uden for hovedstaden. Derfor er jeg bekymret. Bekymret for om statsministeren, indenrigsministeren og erhvervsministeren spiller trumf, når kortene er fordelt efter næste valg.

Betragt mig som din personlige forlængede arm i Folketinget. Jeg fastholder fokus og følger ministrene, hvis de ”glemmer” at leve op til deres løfter. Stol på, at jeg vil gøre alt, der står i min magt, for at en borgerlig regering gør alvor af at fjerne skævvridningen af Danmark. Helt konkret skal vi sikre, at udkanten har de samme vilkår som alle os i de store vækstområder. Billigt bredbånd til alle, tilladelse til at etablere produktionsvirksomheder i randområder, bedre transportnet og nemmere adgang til vækstskabende byggerier.

Alt det og meget mere mangler vi. Regeringens udspil kradser altså kun en smule i overfladen. Det ser ud til, at både evnerne og viljen mangler. Ret op på det. Stem konservativt til det folketingsvalg, der er lige på trapperne.