Trafikmafiaen forduftede

Det er under et år siden, jeg som konservativ folketingskandidat lancerede ideen om en Østjysk trafikmafia. Et netværk af lokalt valgte folketingsmedlemmer, der arbejder for at sikre Østjylland en sund og fremtidssikker infrastruktur, som kan følge med i områdets vækst.

Siden er der intet sket. Intet.

De folketingsmedlemmer, der i valgkampen talte så meget om E45, har intet gjort – og slet intet udrettet. Østjylland gemmer sig tilsyneladende dybt nede i en syltekrukke. Derfor er der ingen udsigt til, at der kommer gang i de nødvendige infrastrukturprojekter. Konsekvensen? Længere køer, længere rejsetider og et mindre effektivt erhvervsliv.

Vi har brug for sammenhængskraft med resten af Danmark – og en dynamisk vækst. Vi får det bare ikke, så længe ingen gør noget for det. For at den dagsorden kan føre til konkret handling er det alfa og omega at vores folketingspolitikere står sammen om at løfte i flok, ellers sker der ikke noget i Østjylland.

De politikere, der er valgt i Østjylland er moralsk forpligtede til at skubbe på og rykke alvorligt for at sikre os vækst og fremskridt. Her er nogle af de ting, de øjeblikkeligt bør sætte i gang.

Først står naturligvis udvidelsen af E45. Byg seks spor fra Ejer Bavnehøj til Århus N. Den etape er billig, fordi midterrabatten allerede er bred nok til at klare en udvidelse. Derefter står udvidelse til seks spor ned til Vejle og op til Randers. Det er alt sammen overskueligt og burde være klaret på kort tid. På det lange sigt kan det allerede nu betale sig at forberede en udvidelse med to spor mere.

Kattegatbroen er nødvendig

Kattegatbroen skal sættes i gang med nordgående linjeføring fra Røsnæs via Samsø til Ebeltoft og nord om Aarhus. Det er den placering, der kommer flest muligt til gode og øger sammenhængskraften mellem landsdelene bedst. Det er ubegribeligt at regeringen kan slippe godt fra at sylte Kattegatbroen ved at bestille en rapport, der antyder et alt for dyrt anlægsbudget.

Storebæltsbroen har trods dommedagsprofetier været en succes fra dag ét, og trafikmængden stiger konstant. Det har været en god løsning og absolut været med til at binde Øst- og Vestdanmark sammen. Jeg håber aldrig, at det må ske, men hvad vil vi gøre, hvis der sker skade på broen, og vi ikke kan bruge den? Vi har ikke noget alternativ. (Husk, at det tog et år at renovere Limfjordsbroen efter en påsejling.) Derfor er det noget, vi er nødt til at have med i vores planlægning, når vi taler sammenhæng i Danmark. Der er mange gode grunde til, at vores politikere skal være realistiske og arbejde hurtigt frem mod vedtagelse af Kattegatbroen.

Aarhus Hovedbanegård skal forblive hvor den er i Aarhus Centrum, hvor den hører hjemme. Vi supplerer med en ny international banegård i Årslev, hvor højhastighedstoget stopper både fra syd og nord. Derefter drejer jernbanen mod syd via Hasselager, Solbjerg til Hovedgård og fortsætter mod Horsens på den eksisterende jernbane. Højhastighedsjernbanen kommer fra Kattegatbroen via Ebeltoft, Aarhus Lufthavn og Søften, hvor den møder det nordgående jernbanenet.

Lad lufthavnen blive

Placeringen af Aarhus Lufthavn fejler faktisk ikke noget – det er infrastrukturen til og fra lufthavnen, der er noget galt med. Stop debatten om en ny placering og gå sammen om at sikre det, der skal til for at skabe en attraktiv international lufthavn i Tirstrup.

Nu må der tages initiativ til at få stoppet diskussion, udarbejdelse af analyser og rapporter om, hvor Aarhus Lufthavn skal placeres. Den ørkesløse og udmarvende debat har kørt i alt for mange årtier. Så stop nu og lad os koncentrere os om at få om- og udbygget lufthavnen i Tirstrup til en moderne og rejsevenlig destination, hvor der kan flyves til og fra hele Europa. Aarhus Lufthavn skal have en optimal infrastruktur til Aarhus City med højhastighedstog, letbane og motorvej.

Første skridt er at omdanne rute 15 til Feldballe til motorvej og forlænge med motortrafikvej fra Feldballe til Grenaa. Udbygningen af rute 15 gavner også Grenaa by og havn.

Andre essentielle tiltag er, at udbygge letbanen til Tirstrup, at højhastighedstoget stopper i lufthavnen, og at den bliver forbundet med Kattegatbroen. Så får den et passagerunderlag og en tilgængelighed, der kun overgås af Københavns Lufthavn, og Aarhus Lufthavn bliver et konkurrencedygtigt aktiv for hele Østjylland.

Godt for hele landet

Østjysk Trafikmafia eller ej: Når vi skal planlægge de store infrastrukturprojekter i Danmark til lands, til vands og i luften, er det vigtigt, at vi holder fokus på hvad der giver den bedste sammenhængskraft for hele Danmark på langt sigt.

Målet skal altid være bedst for Danmark, og hvordan får vi koblet Danmark sammen med Europa som en helhed, der gør hverdagen bekvem, økonomisk og oplevelsesrig. Alle de ovenstående forslag lever op til det, fordi Østjylland ligger så centralt og er et af Danmarks vigtigste vækstområder.