Sådan får vi råd til infrastrukturen

Det er deprimerende at være tilskuer til, hvordan den danske infrastruktur går i stå og forfalder. Vi er mange, der dagligt oplever, at vejnettet og tognettet forfalder. Vi er også mange, der lider under manglen på effektive kommunikationsmidler – højhastighedsinternet og telefonnet – ude i yderområderne. Danmark sakker stille og roligt bagud til skade for erhvervslivet og dermed vores indtjeningsevne.

Den nedtur skal stoppes, det er alle enige om. Den forrige regering nedsatte en togfond, der skulle finansiere lukning af hullerne i infrastrukturen. Desværre – i denne sammenhæng – er olieprisen siden da halveret, og dermed er togfonden udhulet fuldstændig. Vi kan sige det sådan: Danmarks infrastruktur skranter og krymper på grund af fald i olieprisen.

Så behovet for at løse problemerne er uændret, men ingen aner, hvor vi skal få pengene fra. Lappeløsninger fører os ingen vegne; så meget er helt sikkert.

Nu har de ansvarlige politikere længe nok lukket øjnene og håbet, at vores stigende infrastrukturudfordringer ville gå væk af sig selv. Vi har behov for, at Folketinget finder ud af at skabe de langsigtede løsninger, der binder Danmark sammen fra syd til nord og fra øst til vest – og dermed gøre Danmark til et homogent land.

Finansieringen? Jeg går gerne forrest med et forslag om at øge arbejdstiden fra 37 til 40 timer – og at nedsætte ferieretten med en uge og fjerne de fem feriefridage. Arbejdstiden stiger, men udbyttet er turbo på dansk økonomi:

Mange penge i statskassen

Umiddelbart er udbyttet i ekstra produktivitet 51,35 milliarder. På længere sigt er der betydelige konkurrenceevnegevinster, men lad os bare koncentrere os om de direkte effekter:

  • Fjern momsen på fødevarer – noget, der kommer alle danskere til gode. Pris: 19,9 milliarder.
  • Sænk skatten på arbejde med 20 milliarder.
  • Brug 12,45 milliarder på infrastrukturen.

De ekstra indtægter på 51,35 milliarder går på den måde til langsigtet planlægning. Vi kan knytte Danmark sammen med et motorvejsnet uden flaskehalse og dobbeltsporet elektrificering af jernbanenettet med højhastighedstog på hovedstrækningerne.

Læg dertil, at vi flytter den gennemgående godsmængde over på skib og jernbaner, og at vi binder Danmark yderligere sammen med en Kattegatbro, Femern tunnel og en ny bro til Sverige mellem Helsingør og Helsingborg. Færgeruterne til Danmarks øer skal gøres omkostningsneutrale i forhold til det øvrige Danmark, gerne nu og her.

Mobildækningen skal på plads overalt i Danmark i løbet af 1 år, og inden for fem år har Danmark et landsdækkende bredbåndsnet. Målet er, at vi kommunikere lige godt, uanset om vi bor i en større by eller i landdistrikterne og mindre øer.

Jeg er fuldstændig klar over, at finansieringsmodellen møder voldsom modstand, men det er nu én gang nødvendigt at yde, før vi kan nyde. Til gengæld får vi et land, hvor vi kan skabe vækst, uanset hvor vi befinder os.