Riv systemmuren ned – og skab arbejdspladser

Debatindlæg i Aarhus Stiftstidende den 14. april 2015.

Politikere taler om iværksætterkultur, iværksættervilkår, iværksætteri på uddannelserne og Danmark som et bedre iværksætterland. De lader det bare blive ved snakken alt for tit, og det koster.

På nogle områder oplever vi endda, at det offentlige ligefrem forhindrer opstart af virksomheder – f.eks. når det drejer sig om ledige. Vi oplever alt for mange, der har ideen eller evnerne til en til en virksomhedsopstart, som støder på systemmuren.

Når du er ledig, kan du måske få lov til at starte selvstændig bibeskæftigelse, men det er ofte problematisk. A-kasserne følger vidt forskellige retningslinjer, du skal stå til rådighed og søge job, og du oplever ofte forhindringer. Men det er svært, det er bureaukratisk og du er afhængig af, hvad din sagsbehandler lige synes.

Det giver ikke altid mening.

Jeg kan da godt forstå, at mange potentielle virksomheder ikke bliver til noget, når risikoen for helt at miste retten til dagpenge altid er til stede. Har du forsørgerpligt, kan det være økonomisk uoverskueligt at starte for dig selv samtidig med, at du er ledig.

Et skub til den, der har den gode idé
Vi skal tillade opstart af selvstændig og personligt ejet virksomhed for ledige, uden at de skal stå skoleret for A-kassen og risikerer at miste dagpengene i opstartsfasen. Viser ideen sig at være bæredygtig i løbet af en periode, forsvinder den offentlige forsørgelse automatisk. Drømmene kan derimod både vokse og blive til noget stort i stedet for at dø i et sammenstød med bureaukratiske regler.

Folketingets opgave er at skabe grundlag for vækst og jobskabelse – ikke at bygge barrierer og systemmure, der forhindrer drift og udvikling.

I dette tilfælde er det en gratis foranstaltning, hvis alternativet er, at den potentielle iværksætter fortsætter i passiv ledighed.

Jeg foreslår, at ledige iværksættere med eget CVR-nummer får ret til supplerende dagpenge i to år. Så er der tid og sikkerhed til at mærke, om forretningsideen er bæredygtig, før du tager det store spring.

På langt sigt gavner vi væksten og skaber flere arbejdspladser på den måde. Og hvem ved? Måske kommer det næste store erhvervseventyr fra en ledig, der på den måde får et opmuntrende skub bagi.