Min grundlovstale 5. juni 2015

Tak fordi vi må holde grundlovsmøde på Kollerup Gods i de historiske rammer, på en af de første sommerdage i år. En særlig tak til Pia Selchau-Mark fordi du beredvilligt hvert år åbner haven, så vi kan fejre grundloven, Danmarks nationaldag.

Jeg er Konservativ Folketingskandidat i Favrskov / Østjylland. Er udlært tømrer, derefter Askov Højskole og kandidat fra Arkitektskolen i Aarhus. Er i dag praktiserende arkitekt, bygningssagkyndig og energikonsulent, med bopæl og tegnestue i Åbyhøj, der beskæftiger 7 medarbejdere. Jeg er gift med Mette. Vi har to børn Stine og Nicolai, som er bosat i henholdsvis Sorø og Frederiksberg.

Jeg har været bosiddende i Trige og Hadsten. I dag er Hadsten og Favrskov Kommune en del af mit daglige arbejdsområde, der er ikke det hjørne ja, den gade/vej jeg ikke kender.

Grundlovsdag

Bjarne Lundgaard grundlovstale

Det er i dag vores nationaldag vi fejrer, ja vi er glade og frie mennesker. Danmarks Riges Grundlov blev vedtaget med solidt flertal i Den Grundlovgivende Forsamling den 25 maj. 1849 og underskrevet af Frederik 7 den 5. juni samme år. Valgretsalderen var 30 år. Ved grundlovens indførelse fik ca. 15 % af befolkningen stemmeret, hvilket i datidens verden var yderst demokratisk.

Grundloven ændres som stadfæstet 28. juni 1866. Efter nederlaget og tabet af hertugdømmerne i 1864 opstod der et politisk tomrum i Danmark.

Grundloven 1915, der blev plantet egetræer og rejst mindesten, kvinder fik stemmeret og var valgbar. Nu blev det politiske medborgerskab udvidet til at omfatte majoriteten af Danmarks voksne befolkning. Valgretsalderen var 25 år. Kvinderne kan således fejre 100 året.

Grundlovsændring af 10 september 1920 Tilbageførte Sønderjylland til Danmark.

Grundlovsændring 1939 havde til formål at nedlægge landstinget forslaget blev forkastet.

Grundlovsændring / tronfølgeloven Valgretsalderen var 23 år og landstinget blev nedlagt i 1953.

Efterfølgende er valgretsalderen sænket i 1961 til 21 år, 1971 til 20 år og i 1978 til 18 år, som vi kender den i dag.

Vi lever i et frit land, kan tænke og skrive hvad vi har lyst til. Vi lever i et demokratisk land, hvor vi er med til af præge udviklingen i Danmark. Vi lever i et privilegeret land som vi skal værne om. Tænk blot på det modsatte, Nazismen, Sovjettiden og nu IS. Ja vi har det godt.

Gør hverdagen lettere

Jeg har gennem mit daglige arbejde som arkitekt stødt på utallige vanskeligheder som dikteres af folketing, styrelser og offentlige myndigheder, der ofte gør dagligdagen bureaukratisk og forlænger hverdagen med overflødig kontrol, hvilket tyder længere sagsbehandling på grund af en kompleks lovgivning, der ikke er til gavn for brugerne. Danmark skal igen være et rart sted at være, hvor staten ikke driver rovdrift på almindelige mennesker der gerne vil udføre et sundt og godt stykke arbejde uden at blive dynget til med hindringer i form af overflødigt administrativt bøvl og tidsrøveri.

Den offentlige service skal være i orden. Folkeskoler, børneinstitutioner og ældrecentre m.v. skal ikke være nedslidte, men vel vedligeholdt og indrettet efter nutidens krav. Men der skal være fokus på kerneydelser, så vi skal ikke have verdens største offentlige sektor, men derimod skal der omstruktureres, således at der arbejdes i selvstyrende grupper, hvor kompetencen er samlet hvor den skal bruges / udføres decentralt. I dag er kompetencen placeret centralt og følger alene de enkelte processer via indberettet kvalitets kontrol.

Jeg vil som konservativ politiker være med til at gøre op med tanken om, at vi kan blive ved med at bevilge flere penge til en lovmaskine som er løbet af sporet. Problemet er, at lovgivningen er alt for kompleks og det er de færreste der har mod og overblik til at sige stop.

Mærkesager

Individet er vigtigere end samfundet

Hver gang landets styrelser og administrationen opretter en ekstra arbejdsplads, skal du og jeg finansiere den. Alligevel bliver arbejdsgangene længere og beslutningerne tungere. Brems den udvikling. Når det offentlige ændre, skal målet være at forenkle og spare.

Et effektivt Danmark – helt ud til kanten

Danmark er ved at vælte. Århus og København bliver større og større, og det bliver sværere at få en god tilværelse i udkantsområderne. Konsekvensen ser vi allerede. Områderne og de små byer sygner hen, virksomhederne lukker, og huspriserne falder. Og det går stærkt.

De eneste, der kan stoppe nedturen, er dem, der har skabt den: Politikerne. Der skal ske noget, før det er for sent. Centraliseringen skal stoppes. Ved at sikre infrastrukturen, udflytning af Statslige arbejdspladser, og ved at ændre planloven, så det igen bliver lettere at planlægge og udvikle uden for de store byer.

Bind raketter på ryggen af iværksætterne – det er dem, der skal sikre væksten i Danmark.

Værdikamp handler om familie og tryghed

Vi ser det overalt; f.eks. i børnehaver, skoler og ældreplejen. Samfundet overtager ansvaret og forpligtelserne fra os, og vi lader det ubekymret ske. Det er jo meget nemmere at lade kommunen, sagsbehandlerne, pædagogerne og plejepersonalet gøre alt. Det er et sørgeligt skred.

Tag ansvaret tilbage, hvor det hører hjemme. Hos os selv. Det kan ikke være rigtigt, at vi læner os op ad samfundet, før vi selv har forsøgt.

Folketinget skal sørge for, at rammerne er i orden. Familien er samfundets kerne, og den skal have Rolls Royce-vilkår.

Men vi skal selv pudse ruderne og fylde benzin på, for det kan vi godt. Og sådan er det bedst.

Danmark vælter, mens politikerne hygger sig i København

Danmark er ved at vælte. Århus og København bliver større og større, og det bliver sværere at få en god tilværelse i udkantsområderne. Konsekvensen ser vi allerede. De eneste, der kan stoppe nedturen, er dem, der har skabt den, nemlig politikerne. Der skal ske noget, før det er for sent.

Problematikken er ellers åbenlys nok. Flere og flere statslige opgaver lander i de store bycentre med København i en suveræn førerposition.

Succes med udflytning til Ringkøbing

Der er bare ikke nogen vej uden om: Centraliseringen skal stoppes, og vi skal have flere statslige arbejdspladser til provinsen. Som eksempel udflytning af SKAT til Ringkøbing. Det er historien om, at statslige arbejdspladser kan skabe vækst og gøre en forskel for en mellemstor provinsby. Som det er i dag kanaliserer vi bare penge til København uden et eneste sagligt argument.

Infrastrukturen skal følge med

Og når vi nu ér i gang, skal vi selvfølgelig sikre, at udviklingen i landdistrikterne kommer i gang, og sørge for en anstændig infrastruktur, der gør det let at transportere varer og at pendle. Det er også helt oplagt, at planloven skal forenkles, så det bliver lettere at planlægge og udvikle uden for de store byer. Når det lykkes, kanaliserer vi liv og vækst ud i landet. Vi sætter strøm til udviklingen og gør det attraktivt at bo og drive virksomheder andre steder end København og Århus. Vi skal rette Danmark op, før skuden kæntrer helt.

Det er en af mine helt store mærkesager. Det var den borgerlige regering, der satte gang i udflytningen, og de sidste fire år har Helle Thorning & Co. gjort alt i deres magt for at bremse det igen. Når jeg kommer i Folketinget skubber jeg på for, at hele Danmark kommer op i fart. Ikke kun de store byer.

Din stemme i Folketinget!

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er alt for mange universitetsuddannede karrierepolitikere i Folketinget. Det ved jeg, at langt de fleste almindelige mennesker er enige om.

Der mangler erfaring om det virkelige liv, om de virkelige mennesker og den dagligdag, vi alle sammen lever i.

Som vælger i det Østjyske håber jeg, at du stemmer på en lokal forankret erhvervsmand med et solidt fundament i byggebranchen. Viden og erfaring fra erhvervslivet er godt at have med i rygsækken, når jeg indtager Christianborg. Det er en af grundene til, at de konservative i Favrskov opstillede mig til Folketinget. Vi er enige om, at jeg kan gøre en positiv forskel.

Inklusion bliver til eksklusion

Min valgkamp foregår især ude blandt vælgerne. Jeg deltager i møder mange steder, hilser på gaden og ringer ind imellem på hos almindelige mennesker. Og det er en fantastisk oplevelse. Jeg får nemlig en masse indsigt i, hvad der bekymrer danskerne, og hvad vælgerne ønsker. Det er de emner, jeg tager hånd om, når jeg kommer i Folketinget.

Blandt de vredeste og mest bekymrede mennesker jeg møder, er forældre og skolelærere. Især dem, der er berørt af loven om inklusion i Folkeskolen. Den har nemlig den stik modsatte effekt.

Ideen om inklusion fejler ikke noget. I den ideelle verden burde der være plads til, at børn med særlige behov, som det så fint hedder, blev inkluderet i den daglige undervisning til glæde for alle. Problemet er bare, at der ikke følger de nødvendige midler med, og så går det ikke.

En enkelt lærer er kun sjældent i stand til at håndtere en fuld klasse inklusiv et barn med særlige behov Det barn, det handler om, bliver ladt i stikken, føler sig mobbet og udelukket fra fællesskabet, og resten af klassen går i stå, fordi fokus er på noget helt andet. Det fortæller lærerne og forældrene mig.

Politikere skal også erkende fejl

Det ville klæde politikerne, hvis de erkendte, at de har dømt forkert og søsat et skib, der ikke kan sejle. Alle andre på arbejdsmarkedet ville tage konsekvensen og løse problemet, og det skal politikerne også kunne.

Når jeg kommer i Folketinget, sætter jeg Folkeskolen og dens (politikerskabte) problemer i fokus. Det gælder ikke bare inklusionsproblematikken, men også den dræbende effekt, heldagsskolen har på f.eks. foreningslivet:

Når børnene ikke har mulighed for at dyrke deres fritidsaktiviteter, fordi de skal sidde i skolen, forsvinder en voldsom andel af den demokratiske opdragelse, som foreningerne ellers altid har udgjort i Danmark. I foreningslivet lærer danskerne om fællesskab, engagement, demokrati og meget, meget andet. Det er i opløsning, og skolereformen skal have et grundigt eftersyn, for den har uhensigtsmæssige konsekvenser.

Spørgsmålet er, om vi foretrækker, at de fremtidige generationer sidder alene med en ’tablet’, eller om de skal være spejder, gå til sportsaktiviteter.

Mine fokuspunkter er

Bedre infrastruktur på vejnet, jernbaner og bredbåndsnet.

Forenkling af iværksættere, når der skal startes nye virksomheder.

Planloven skal til eftersyn, så det bliver muligt af få igangsat udvikling i yderområder.

Det skal være nemmere at være dansker, mindre bureaukrati.

Vi skal have sænket skat og afgifter, pengene skal blive i borgernes lommer.

Vi skal have sat gang i en decentralisering af statslige styrelser modsat i dag hvor alt er centraliseret i København.

Vi skal have privatiseret byggesagsbehandlingen, BBR-ejermeddelelses registrering og ejendomsvurderingen.

Derfor skal du stemme på mig

En stemme på Bjarne Lundgaard er en stemme på gode og ordentlige værdier med rod i traditioner og en stemme på en stor indsats, for at lette byrderne på vores erhvervsliv. Jeg har boet i Hadsten, og har i dag en del af mit virke i Favrskov så når i ser min bil, så kommer jeres Folketingskandidat.

Stem på Det Konservative Folkeparti Liste C. Husk, stem personligt på Bjarne Lundgaard. Uden jeres stemmer kan jeg ikke gøre en forskel.

Tak fordi I ville høre på mig, og jeg vil ønske jer en fortsat god grundlovsdag.