Mærkesager

Individet er vigtigere end samfundet

Hver gang landets styrelser og administrationen opretter en ekstra arbejdsplads, skal du og jeg finansiere den. Alligevel bliver arbejdsgangene længere og beslutningerne tungere. Brems den udvikling. Når det offentlige ændre, skal målet være at forenkle og spare.

Og det kan lade sig gøre. Et forslag: Privatisér byggesagsbehandlingen, BBR og ejendomsvurderingen. Det skal igen være muligt at få en byggetilladelse på en uge. Det er enkelt, det er billigt og det er effektivt.

Når det offentlige ændrer, skal målet være forenkling og besparelse.

Et effektivt Danmark – helt ud til kanten

Danmark er ved at vælte. Århus og København bliver større og større, og det bliver sværere at få en god tilværelse i udkantsområderne. Konsekvensen ser vi allerede. Områderne og de små byer sygner hen, virksomhederne lukker, og huspriserne falder. Og det går stærkt.

De eneste, der kan stoppe nedturen, er dem, der har skabt den: Politikerne. Der skal ske noget, før det er for sent. Centraliseringen skal stoppes. Ved at sikre infrastrukturen, beholde Statslige arbejdspladser, og ved at ændre planloven, så der igen bliver lettere at planlægge og udvikle uden for de store byer.

Vi skal gøre det attraktivt at etablere arbejdspladser i de små kommuner.

Bind raketter på ryggen af iværksætterne – det er dem, der skal sikre væksten i Danmark.

Værdikamp handler om familie og tryghed

Vi ser det overalt; f.eks. i børnehaver, skoler og ældreplejen. Samfundet overtager ansvaret og forpligtelserne fra os, og vi lader det ubekymret ske. Det er jo meget nemmere at lade kommunen, sagsbehandlerne, pædagogerne og plejepersonalet gøre alt. Det er et sørgeligt skred.

Tag ansvaret tilbage, hvor det hører hjemme. Hos os selv. Det kan ikke være rigtigt, at vi læner os op ad samfundet, før vi selv har forsøgt.

Folketinget skal sørge for, at rammerne er i orden. Familien er samfundets kerne, og den skal have Rolls Royce-vilkår.

Men vi skal selv pudse ruderne og fylde benzin på, for det kan vi godt. Og sådan er det bedst.

Derfor skal du stemme på Bjarne.

En stemme på Bjarne Lundgaard er en stemme på gode og ordentlige værdier med rod i traditioner og en stemme på en stor indsats for at lette byrderne på vores erhvervsliv.

Jeg driver en arkitektvirksomhed med seks ansatte. Mine politiske interesser er især planlægning, byggeri og udvikling, og så er jeg familiemenneske, og selvfølgelig: Jeg ved, hvad det vil sige at arbejde hårdt for at nå sine mål.