Få gang i den østjyske trafikmafia – NU

Debatindlæg i Jyllands-Posten Aarhus den 18. april 2015

Den er helt gal med trafikken i Østjylland. Ikke mindst på E45. Ulykker og trafikpropper er en daglig kost til stor skade for erhvervslivet, turisterhvervene og ikke mindst østjyderne.

Tilsyneladende sker der ikke noget ved det, selv om både borgmestre, erhvervsfolk og politikere taler om det. Meget ofte, meget længe og meget højt.

Gennem de seneste mange år har de samme mennesker været passive tilskuere til, at ’Den nordjyske trafikmafia’ har skaffet store motorvejsprojekter til Nordjylland. Vestjyske politikere har trukket forbedringer til Vestjylland, og transportminister Magnus Heunicke gør hvad han kan for at forbedre trafikforholdene i hans hjemstavn Sydsjælland.

Hvorfor er østjyderne så passive?

Vi skal gå sammen på tværs af partiskel, og vi skal arbejde for, at E45 kan holde til den trafik, der er. Uden køer og uden trængselsulykker. Lad dem bare kalde os ”mafia”, så længe vi får resultater til glæde for os alle sammen.

Og når vi nu er i gang, kan vi med stor fordel tage fat i nogle af de andre store problemfelter: Opgradering af hovedvejen mellem Århus og Viborg og opgradering af rute 15 mellem Hornslet og Grenå.

Man kunne godt få den tanke, at østjyske politikere tror, at den slags kommer af sig selv. Beklager at måtte skuffe jer: Det kræver en indsats, og det kræver samarbejde, og det er en af mine mærkesager i det kommende folketing. Uanset hvad statsministeren hedder.

En langsigtet trafikløsning – med udgangspunkt i Østjylland

Udviklingen løber lynhurtigt fra den danske infrastruktur. Ikke mindst jernbanesystemet, der er håbløst efter udviklingen mange andre steder. Vi har brug for højhastighedstog og halvtimesdrift mellem de største byer. Det kræver en Kattegatbro, som passende kunne være en opgave for de østjyske folketingsmedlemmer.

Sådan en bro kommer til at binde landet sammen, og højhastighedstoget kan passende tage sig af noget af al den tunge trafik, der skaber problemer over hele landet. Ikke bare her hos os. Vi skal tænke langsigtet og ikke blot symptomreparere, efterhånden som problemerne opstår.