08mar/16

Favrskov er kommet i syltekrukken.

Der var ingen grænser for, hvor meget favrskovkandidaterne ville gøre for kommunens infrastruktur, da der var folketingsvalg for 8 måneder siden. Det lød så godt alt sammen.

Nu lyder det bare hult.

Der er nemlig intet sket. Regeringen og Folketinget træder stadig vande, og Favrskov Kommune er endt i en syltekrukke. Interessen for de små kommuner kan ligge på et meget lille sted – og mange af de politikere, der er valgt i kredsen, ser ud til at have glemt, hvem der har stemt på dem.

Der er i hvert fald ikke meget, der tyder på, at nogen følger op på valgkampens fine ord, og efter regeringens nylige kasseeftersyn er der hård kamp om midlerne. Som bekendt er det som regel dem, der kæmper hårdest, der vinder kampene.

Derfor må borgerne i Favrskov sidde med en lunken fornemmelse. Jeg gør i hvert fald.

Læs mere

01mar/16

Favrskov mangler fokus på infrastruktur.

Der var ingen grænser for, hvor meget favrskovkandidaterne ville gøre for kommunens infrastruktur, da der var folketingsvalg for 8 måneder siden. Det lød så godt alt sammen.

Nu lyder det bare hult.

Der er nemlig intet sket. Regeringen og Folketinget træder stadig vande, og Favrskov Kommune er endt i en syltekrukke. Interessen for de små kommuner kan ligge på et lille sted – og mange af de politikere, der er valgt der, ser ud til at have glemt, hvem der har stemt på dem.

Der er i hvert fald ikke meget, der tyder på, at nogen følger op på valgkampens fine ord, og efter regeringens nylige kasseeftersyn er der hård kamp om midlerne. Og som bekendt er det som regel dem, der kæmper hårdest, der vinder kampene.

Derfor må borgerne i Favrskov sidde med en lunken fornemmelse. Jeg gør i hvert fald.

Læs mere

28feb/16

Trafikmafiaen forduftede

Det er under et år siden, jeg som konservativ folketingskandidat lancerede ideen om en Østjysk trafikmafia. Et netværk af lokalt valgte folketingsmedlemmer, der arbejder for at sikre Østjylland en sund og fremtidssikker infrastruktur, som kan følge med i områdets vækst.

Siden er der intet sket. Intet.

De folketingsmedlemmer, der i valgkampen talte så meget om E45, har intet gjort – og slet intet udrettet. Østjylland gemmer sig tilsyneladende dybt nede i en syltekrukke. Derfor er der ingen udsigt til, at der kommer gang i de nødvendige infrastrukturprojekter. Konsekvensen? Længere køer, længere rejsetider og et mindre effektivt erhvervsliv.

Læs mere

06jun/15

Min grundlovstale 5. juni 2015

Tak fordi vi må holde grundlovsmøde på Kollerup Gods i de historiske rammer, på en af de første sommerdage i år. En særlig tak til Pia Selchau-Mark fordi du beredvilligt hvert år åbner haven, så vi kan fejre grundloven, Danmarks nationaldag.

Jeg er Konservativ Folketingskandidat i Favrskov / Østjylland. Er udlært tømrer, derefter Askov Højskole og kandidat fra Arkitektskolen i Aarhus. Er i dag praktiserende arkitekt, bygningssagkyndig og energikonsulent, med bopæl og tegnestue i Åbyhøj, der beskæftiger 7 medarbejdere. Jeg er gift med Mette. Vi har to børn Stine og Nicolai, som er bosat i henholdsvis Sorø og Frederiksberg.

Jeg har været bosiddende i Trige og Hadsten. I dag er Hadsten og Favrskov Kommune en del af mit daglige arbejdsområde, der er ikke det hjørne ja, den gade/vej jeg ikke kender.

Læs mere

14maj/15

Vækstinitiativer drypper lidt her og der

Debatindlæg i Jyllands-Posten Aarhus den 14. maj 2015

»Det lyder da næsten helt borgerligt,« tænkte masser af danskere, da vi fik foræret vækstudspillet med de seks hovedområder. Og ja, det lød næsten borgerligt, men så holder ligheden også op.

Når vi sætter øjet om i nakken og læser lidt mellem linjerne, bliver vi klogere: Vi indser, at der højst bliver tale om drypvise reparationer på lang tids næsten systematisk ødelæggelse af vilkårene i landområderne.

Intentionerne er sikkert fine nok, men både evnerne og viljen til at skabe gode vilkår i provinsen mangler fuldstændig.

På overfladen lyder vækstudspillet altså meget godt, men indholdet er tyndt og upræcist. Forventeligt, men ærgerligt. Jeg mangler konkret økonomi og præcise instrumenter. Hvad er det helt nøjagtigt, yderområderne og landkommunerne kan forvente?

Både virksomheder, landbruget og iværksættere må stille store spørgsmålstegn, for det er alt, alt for ukonkret.

Læs mere

18apr/15

Få gang i den østjyske trafikmafia – NU

Debatindlæg i Jyllands-Posten Aarhus den 18. april 2015

Den er helt gal med trafikken i Østjylland. Ikke mindst på E45. Ulykker og trafikpropper er en daglig kost til stor skade for erhvervslivet, turisterhvervene og ikke mindst østjyderne.

Tilsyneladende sker der ikke noget ved det, selv om både borgmestre, erhvervsfolk og politikere taler om det. Meget ofte, meget længe og meget højt.

Gennem de seneste mange år har de samme mennesker været passive tilskuere til, at ’Den nordjyske trafikmafia’ har skaffet store motorvejsprojekter til Nordjylland. Vestjyske politikere har trukket forbedringer til Vestjylland, og transportminister Magnus Heunicke gør hvad han kan for at forbedre trafikforholdene i hans hjemstavn Sydsjælland.

Hvorfor er østjyderne så passive?

Vi skal gå sammen på tværs af partiskel, og vi skal arbejde for, at E45 kan holde til den trafik, der er. Uden køer og uden trængselsulykker. Lad dem bare kalde os ”mafia”, så længe vi får resultater til glæde for os alle sammen.

Og når vi nu er i gang, kan vi med stor fordel tage fat i nogle af de andre store problemfelter: Opgradering af hovedvejen mellem Århus og Viborg og opgradering af rute 15 mellem Hornslet og Grenå.

Læs mere

15apr/15

Riv systemmuren ned – og skab arbejdspladser

Debatindlæg i Aarhus Stiftstidende den 14. april 2015.

Politikere taler om iværksætterkultur, iværksættervilkår, iværksætteri på uddannelserne og Danmark som et bedre iværksætterland. De lader det bare blive ved snakken alt for tit, og det koster.

På nogle områder oplever vi endda, at det offentlige ligefrem forhindrer opstart af virksomheder – f.eks. når det drejer sig om ledige. Vi oplever alt for mange, der har ideen eller evnerne til en til en virksomhedsopstart, som støder på systemmuren.

Når du er ledig, kan du måske få lov til at starte selvstændig bibeskæftigelse, men det er ofte problematisk. A-kasserne følger vidt forskellige retningslinjer, du skal stå til rådighed og søge job, og du oplever ofte forhindringer. Men det er svært, det er bureaukratisk og du er afhængig af, hvad din sagsbehandler lige synes.

Læs mere

17mar/15

En ny planlov skal stoppe skævvridningen. Ikke fremme den

Kronik, En ny planlov skal stoppe skævvridningen – ikke fremme den i Aarhus Stiftstidende Lørdag den 10. januar 2015.

Det kræver ikke mere et par uger med en regional avis i hånden, før man får indtrykket af, at landområderne er ved at opgive ævred. Vi nedlægger skoler, butikker og arbejdspladser i en lind strøm, så større områder inden længe står uden daglig forsyning af service. Tilbage sidder stavnsbundne ældre medborgere. Kontakten er nu levering af den ugentlige madpakke til syv dage, post ved vejen en gang imellem, folkekirken og måske et forsamlingshus. Det er, hvad der er tilbage. Alle andre tidligere aktiviteter er suget ud af nærområdet og samlet i et kommunecenter, som ældre borgere har svært ved at benytte sig af, fordi de mangler bil / kørekort, og busdriften er sparet væk på grund af for få passagerer.

Skurken i det spil er planloven, som sammen med nidkære embedsmænd i praksis forhindrer udvikling og skabelsen af nye arbejdspladser i de ikke-bynære områder.

Konsekvensen bliver, at udviklingen og befolkningen trækker mod tæt bebyggede områder, hvor der er service, arbejde og uddannelse. Med andre ord: Vi flytter udviklingen fra syd, vest og nord mod øst i Jylland, på Fyn samles den midtpå, og på Sjælland trækkes udviklingen fra syd og vest mod nord og øst.

Er det den udvikling, vi ønsker fremmet, og vil vi have et skævvredet Danmark hvor mennesker er sat ud af spil på bekostning af teknokrater og styrelser med planloven højt hævet i deres hænder, der siger: ”Nej. det kan ikke lade sig gøre”?

Læs mere

16mar/15

Danmarks infrastruktur i fremtiden

Kronik, Danmarks infrastruktur i fremtiden i Aarhus Stiftstidende Søndag den 21. september 2014.

Danmark har hårdt brug for en omfattende revision af infrastrukturen, hvis vi skal fremtidssikre vores transportsystem. Det er nødvendigt allerede nu at tænke langsigtet og visionært frem for fortsat at lappe småhuller og rette op på utilstrækkeligheder ad hoc, hvis vi vil undgå et fremtidigt sammenbrud.

Danmark er i veludviklet land med en finmasket infrastruktur, der blev grundlagt langt tilbage i historien med hærvejen og skibstrafik mellem de danske have med mindre skibe, senere coastere og siden jernbanenettes udvikling i 1800- og 1900-tallet. Sammen med færgerne over fjorde og bælter forbandt det virkelig landsdelene, der blev forbundet i et finmasket vejnet bestående af sogne- /kommuneveje, amtsveje og hovedveje. Der blev bygget broer over fjorde og bælter i det tyvende århundrede. De blev siden forbundet med motorveje og de store broer over Storebælt, Øresund og nu den planlagte Femern bælt-tunnel. Jernbanenettet er under revision, og motorvejsnettet bliver mere og mere finmasket. I København har vi et S-togsnet der efterhånden forbinder København mod syd til Køge, vest til Høje Tåstrup og nord til Hillerød. Metroen kører i København, og der bygges og planlægges flere linjer. I Danmark er der et veludviklet bussystem på landet og bybusser i de enkelte byer. Der bygges ny letbane i Aarhus, der planlægges letbaner i andre byer. I det tyvende århundrede blev der bygget lufthavne i Danmark med København som den største internationale lufthavn. Derudover mindre lufthavn på Bornholm, Fyn, Sønderjylland, Midtjylland og Nordjylland.

Læs mere